INDIE TRAVEL
KLUB PODRÓŻNIKA

Historia Indii

Historia tego regionu obejmuje kilka tysiącleci. Najwcześniejsze znane ośrodki miejskie w Indiach rozkwitały w Harapie i Mohendżo Daro już ok. 2500r p.n.e.


Ok. 1500 r. p.n.e Indie Północne najechały plemiona Ariów z Azji Środkowej, wtedy także powstały święte teksty Wedy. Wraz ze swoimi przybyciem Arjowie wypchnęli zamieszkująca tamte ziemie ludy drawidyjskie dalej na południe. Arjowie nie zniszczyli kultury drawidyjskiej, ale ją zasymilowali i przekształcili na swój sposób, wkrótce zdobywając dominującą pozycję społeczną. Spadkiem po nich jest system kastowy.


Od IV w. p.n.e Indiami Północnymi rządzili Maurowie. Ćandragupta z ich dynastii jako pierwszy zjednoczył wszystkie królestwa subkontynentu indyjskiego. Kolejni władcy starali się powiększać wpływy państwa, najsłynniejszym władcą tej dynastii był Aśoka. Kolejny etap w historii Indii to tworzenie się i rozpadanie kolejnych państw, z których najciekawsze stworzyła dynastia Guptów. Między 320 a 606 rokiem rozkwitały na tym obszarze zarówno nauka, jak i literatura i sztuka..


W VIII wieku do Indii przybyli muzułmanie.Panowanie sułtanatu i cesarzy to czasy świetności Indii. Dzięki sułtanatowi delhijskiemu doszło do centralizacji indyjskich księstw, na jakie rozpadło się imperium Guptów po najazdach huńskich. Państwo pod panowaniem sułtanatu rządziło się systemem, który w dużym stopniu mógł przypominać europejski feudalizm. Istniały jednak subtelne różnice pomiędzy tymi strukturami, które zapobiegły wytworzeniu się w Indiach klasy posiadaczy ziemskich.


Namiestnicy bowiem nie mieli prawa do ziemi, która należała do chłopów. Mogli oni tylko zbierać należne podatki, a aby zapobiec korupcji urzędnicy byli przenoszeni z jednego terytorium na drugie co 3-4 lata. Przełom w historii kraju stanowiło odkrycie przez Vasco de Gamę drogi do Indii w 1498 roku. Po tym wydarzeniu rozpoczął się okres ekspansji Europejczyków.


Pierwsi przybyli Portugalczycy, którzy zajęli Goa i zdominowali handel z Indiami, ale już od XVI wieku coraz silniejsze wpływy na tym terytorium zaczęła zdobywać Wielka Brytania. Brytyjczycy stworzyli faktorie i porty, które dały początek wielu miastom np. Bombajowi, Kalkucie, Madrasowi. W 1600 roku na mocy edyktu wydanego przez Elżbietę I monopol na handel z Indiami został przyznany brytyjskiej Kampanii Wschodnioindyjskiej.


Od 1858 roku Indie podlegały już bezpośrednio Koronie Brytyjskiej, która ustanowiła wicekróla swoim suwerennym przedstawicielem. Indie przez kolejne niemal 200 lat były klejnotem wśród brytyjskich kolonii. Stanowiły bazę surowców oraz rynek zbytu brytyjskich towarów. Język angielski stał się językiem urzędowym, a Brytyjczycy zarządzali całą administracją. W XIX wieku rozpoczęło się odrodzenie ruchu narodowego, który coraz silniej artykułował swoje żądania niepodległościowe.


Wielkim narodowym przywódcą stał się Mohandas Gandhi, który rozpoczął kampanię biernego oporu przeciw panowaniu brytyjskiemu. Od lat 30-stych muzułmanie indyjscy coraz agresywniej wysuwali żądania utworzenia na terenie Indii osobnego państwa. Do zaogniania konfliktu między Hindusami a muzułmanami z pewnością przyczynili się Brytyjczycy, którzy przez cały okres panowania stosowali wobec nich taktykę kija i marchewki. Kiedy potrzebowali poparcia Hindusów dawali im marchewkę, a kij przypadał muzułmanom, kiedy potrzebowali poparcia muzułmanów, sytuacja była odwrotna.


Indie odzyskały niepodległość 15 sierpnia 1947 roku, pierwszym premierem został Jwaharal Nehru. Kraj został podzielony na dwa państwa - Indie zamieszkane głównie przez wyznawców hinduizmu i na muzułmański Pakistan. "Chirurgiczne cięcie", jakiego żądał charyzmatyczny przywódca Ligii Muzułmańskiej oraz pierwszy gubernator niepodległych Indii spowodowało jedną z najbardziej krwawych migracji w historii świata. Granica między dwoma, nowo powstałymi państwami została bowiem wytyczona przez środek Pendżabu i serce Bengalu. W wyniku podziału doszło również do poważnych zamieszek na tle etnicznym i religijnym pomiędzy sikhami, hinduistami i muzułmanami. Konflikty graniczne, powstałe po podziale Indii trwają do dziś powodując eskalacje przemocy, zwłaszcza na terenie Kaszmiru. Od 1950 r Indie są republiką związkową o ustroju demokratycznym.

Kreator stron internetowych - strona bez programowania